Kuhinja

  • 20401693
  • 103068587
  • 103068980
  • 103495321
  • 103495327

20401693.jpg
Kon?ni ?eleni koncept je Sanso burnet, hrana, prosimo, u?ivajte v vseh sredstvih ustvarjalne ve?-te?ajne jedi in lastniki se pona?ajo sake, ki se je rodil iz celjenja prizadevanj. Kreativna ve?erijska obroka te gostilne je bila oble?ena v ro?no uporabo, pri ?emer so izkoristili sve?e, lokalne sestavine. Zajtrk vam ponujamo tudi edinstveno kuhinjo.

? Fotografije za primere kulinarike. Odvisno od sezone lahko pridejo razli?ne sestavine in skledo.

Dodatne jedi in alkohol

51548055-1.jpg
Mo?no je naro?iti dodatne jedi iz sezonskega menija. Prosimo, da vnaprej potrdite z nami, medtem ko rezervirate. Posku?ali bomo po svojih najbolj?ih mo?eh, da izpolnite va?o pro?njo za prilagoditev va?ega obroka, vendar je predmet dostopnosti. Prosimo, potrdite pri nas do trenutka, ko rezervirate. Prosimo, da se posvetujete v ?asu rezervacije v zvezi z va?o zahtevo.

20401693.jpg