Cuisine

  • Cuisine
  • Cuisine
  • Cuisine
  • Cuisine
  • Cuisine

Cuisine
ต้องการที่ดีที่สุดคือแนวคิดของ Sanso burnet อาหารโปรดเพลิดเพลินกับอาหารมื้อต่างๆและเจ้าของโม้ของสาเกที่เกิดจากการรักษาของการสืบเสาะ อาหารหลายหลักสูตรที่สร้างสรรค์ของโรงแรมแห่งนี้ถูกยึดติดกับการทำด้วยมือโดยใช้วัตถุดิบสดใหม่ในท้องถิ่น นอกจากนี้เรายังมีอาหารเช้าสำหรับผู้เข้าพักอีกด้วย

※ภาพถ่ายสำหรับตัวอย่างอาหาร ขึ้นอยู่กับฤดูกาลอาจมีส่วนผสมและชามที่แตกต่างกัน

จานและแอลกอฮอล์เพิ่มเติม

Cuisine
มีความเป็นไปได้ที่จะสั่งอาหารจานพิเศษจากเมนูตามฤดูกาลของเรา โปรดยืนยันกับทางเราล่วงหน้าในขณะที่ทำการสำรองห้องพักเราจะพยายามอย่างเต็มที่ในการจัดเตรียมอาหารตามความต้องการของคุณ แต่ขึ้นอยู่กับความพร้อมใช้งาน โปรดยืนยันกับเราเมื่อถึงเวลาทำการจองโปรดปรึกษาเวลาทำการจองตามคำขอของคุณ

Cuisine